• จำหน่ายฟิลเตอร์กรองฝุ่น
  • ฟิลเตอร์กรองฝุ่น ราคา
  • ฟิงเตอร์กรองฝุ่นราคาถูก
ฟิลเตอร์กรองฝุ่น

จำหน่าย ฟิลเตอร์กรองฝุ่นราคาถูก จากโรงงานผู้ผลิต

Aluminium Filter, Extruded AluminiumStainless/Frame and Steel Cover Zinc

ฟิลเตอร์กรองฝุ่นหยาบไปหาละเอียด สามารถล้างน้ำได้ สำหรับอุตสาหกรรมการกรองทั่วไป เช่น ฝุ่นในไอน้ำมัน เป็นต้น
Media : Aluminium ,Pre - filter, Wire mesh ,Granular of carbon
Property : For every kind filtration , dust in steam.
Size : 12” x 24” x 1” , 24” x 24” x 1” 12” x 24” x 2” , 24” x 24” x 2” or other