• Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt

Tip & Faq / ถามตอบ

 • ถาม : ถ้าต้องการไส้กรองที่สามารถทำความสะอาดโดยวิธีล้างน้ำได้ และสามารถ ล้างได้หลาย ๆ ครั้ง จะมีไหมครับ

  ตอบ : มีครับ ส่วนใหญ่จะเป็นไส้กรองจำพวกกรองน้ำมัน Hydraulic หรือน้ำมันที่ไม่เข้มข้น จนเกินไปนัก Material ที่ใช้ผลิต จะเป็น stainless มีทั้งแบบขึ้นจีบและแผ่นเรียบ ถ้าล้าง แล้วไม่เอาอะไรไปขูดให้ขาดก็ใช้ได้นานถึง 5 - 6 ปี
 • ถาม : หน้างานที่ใช้อยู่เป็นถุงกรอง ต้องการเปลี่ยนมาใช้ไส้กรองจะได้ไหม

  ตอบ : ได้ครับ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
  - พื้นที่การกรองจะต้องเท่าเดิม หรือบวกลบไม่เกิน 5%
  - รูปแบบ Dust Collector จะสามารถรับน้ำหนักไส้กรองได้ไหม
  - รูปแบบการติดตั้งแบบเดิมเอื้อกับการติดตั้งไส้กรองแบบใหม่หรือเปล่า แต่โดย รวม ๆ แล้วสามารถทำได้ และจะทำให้ใช้งานได้นานและดีขึ้นด้วย
 • ถาม : ถ้าเรามีห้องผลิตอยู่ห้องหนึ่งแล้วมีกลิ่นเหม็น สามารถทำให้กลิ่นเหม็นลดลง ได้หรือไม่

  ตอบ : ได้ แต่ต้องทราบเงื่อนไขหลาย ๆ อย่าง เช่น ชนิดของกลิ่นนั้น ๆ ประกอบด้วยสาร เคมี สารอนินทรีย์ อะไรบ้าง ความเข้มข้นของกลิ่น ความบ่อยในการทำให้เกิดกลิ่น จึงจะออกแบบระบบระบายอากาศ และกลิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วย
 • ถาม : ถ้าไส้กรองเดิมที่ติดเครื่องมาจากเมืองนอกเป็นฝายาง จะใช้ฝาเหล็กแทน ได้ไหม จะมีผลกระทบอะไรกับเครื่องหรือเปล่า

  ตอบ : 98 % ไม่มีผลกระทบอะไรใช้แทนกันได้ แข็งแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำไป แต่อีก 2 % ที่เผื่อไว้ สำหรับเครื่องบางเครื่องที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งานมาก ๆ จริง ๆ เช่นไส้กรองที่ต้องใช้แรงรัดจากยาง ไปรัดท่อไว้
 • ถาม : ใช้ถุงกรองอยู่ มีปัญหาเรื่องฝุ่นตันบ่อยมาก เกิดเนื่องจากอะไร

  ตอบ : อาจเกิดเนื่องจากระบบ Jet pause ที่ใช้อยู่อาจชำรุด หรือทำงานไม่สมบูรณ์ ต้องทำ การตรวจเช็ค และอาจเกิดจากการออกแบบในครั้งแรก คำนวณพื้นที่การกรองต่ำไปไม่เหมาะ สม หรือถุงกรองที่ใช้อยู่อาจใช้ผิดประเภท ไม่เหมาะกับชนิดของฝุ่น เช่นฝุ่นมีความชื้นต้อง ใช้ถุงที่มีการเคลือบกันน้ำด้วย เป็นต้น
 • ถาม : ไส้กรอง ถุงกรอง คาร์บอนฟิลเตอร์ มีการรับประกัน และอายุการใช้งาน นานเท่าใด

  ตอบ : ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ถ้าเป็นไส้กรอง Material จากต่างประเทศอายุการ ใช้งานประมาณ 1 ปี ส่วนถุงกรองก็ประมาณ 1 ปี คาร์บอนฟิลเตอร์ ประมาณ 6 เดือน แต่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วยเช่น การใช้งาน ระบบ Cleaning การ Maintenance แต่ ส่วนใหญ่ระยะรับประกันจะอยู่ประมาณ 6 เดือน ตามสภาพการใช้งานปกติ