• จำหน่ายฟิลเตอร์กรองอากาศ
  • ฟิลเตอร์กรองอากาศ ราคา
  • ใส้กรองอากาศ
ฟิลเตอร์กรองอากาศ

ผลิตและจำหน่าย ฟิลเตอร์กรองอากาศ พร้อมใส้กรองอากาศ ราคาถูก

Pre , Medium , Inter Pocket , Hepa , Ulpa / Filter

ฟิลเตอร์กรองอากาศ และ ใส้กรองอากาศสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท
Material : Synthetic
Eff : 25 to 99.99%
Frame : Paper , Aluminium , Galvanize
Property : For every kind filtration
Size : Made to order every size